Дата: 18.04.2012

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1771

BUSINESSEUROPE приветства обявения от Европейската комисия пакет от мерки за възстановяване на трудовите пазари в Европа.

Според най-голямата бизнес организация в Европа, чийто член е БСК, комисията не трябва само да се вглежда в националните политики на пазара на труда, но също така, необходимо е да оцени въздействието на всички общи политики на ЕС за растеж и заетост.

В съобщение на BUSINESSEUROPE се казва:

Мобилизирането на националните и европейските политики за възстановяване на работните места е пътят за излизане от кризата. Европейските компании отсавна настояват за приемането на национални структурни реформи на пазара на труда, които да позволят работодателите да създават нови работни места и да наемат повече работници, да се осигури по-добро съответствие между образованието и потребностите на пазара на труда и да се засили ефективността на обществените служби по заетост, така че да се избегнат капаните на безработицата.

От друга страна, мерките за повишаване твърдостта на пазарите на труда трябва да се избягват и да са от изключителната компетентност на националните индустриални играчи.

Според генералния директор на BUSINESSEUROPE Филип де Бук, индустриалните и иновационните политики, единният пазар и международните търговски инициативи играят решаваща роля за създаването на работни места.