Дата: 10.10.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3365

В последния брой на официалния бюлетин на Работодателската група на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) е публикувано мнение на председателя на БСК Божидар Данев относно енергийната независимост на Европа.

Публикацията е под заглавие „Един възможен сценарий” и отразява изказването на г-н Данев по време на априлската извънредна среща на Работодателската група на ЕИСК, чиято основна тема бе разглеждането на предизвикателствата пред сигурността на доставките на енергия в ЕС.

Изказванията на участниците в срещата, едно от които и на председателя на БСК, бяха от изключително значение за нейната продуктивност, предоставяйки възможност за ползотворен диалог, който да постави основите на сериозна дискусия в дадената посока.

Според г-н Данев, „ако приемем, че програмата на ЕС за енергийна независимост, основана върху ядрената енергетика, нови енергийни източници и енергийна ефективност, е успешна, то с постепенното постигане на енергийната точката на пречупване, доставяните физически обеми от нефт и газ няма да нарастват и икономическото развитие на ЕС ще трябва да зависи от вътрешните енергийни ресурси на съюза.”

Председателят на БСК смята, че възможният отговор на производителите на нефт и газ, като Русия, ОПЕК и други, би могла да се прогнозира в следните три сценария:

  1. Намаляване на цените на петрола и газа, което ще стимулира потреблението. При този сценарий очакваната ефективност на програмата на ЕС за енергийна независимост може да бъде поставена под въпрос.
  2. Намаляване на производството на петрол и газ. Това може да доведе, в дългосрочен план, до намаляване на приходите на производителите и драстично да забави инвеститорската активност по отношение на изследванията на нови залежи.
  3. Стартиране на програми за модерно индустриално развитие на базата на пълноценно (дълбочинно) преработване на природните ресурси. Подобно развитие може да повиши драстично конкурентоспособността, поради изключително ниските вътрешни разходи на първичните ресурси. Очакваните финансови резултати от подобни действия могат да се превърнат в предпоставка за дългосрочна дъмпингова политика на световния пазар.

Във връзка с горните разсъждения, Божидар Данев предлага ЕС да приеме дългосрочен политически ангажимент, с цел да намали инвестициите във високопотребяващи петрол и газ промишлени и преработващи производства.