14.05.2012

„Спасението на давещите се е дело на самите давещи се“. С тази популярна сентенция на Илф и Петров председателят на УС на БСК Сашо Дончев обобщи проблема „младежка заетост/безработица“, по време на дискусионен форум по същата тема, проведен днес, 14 май 2012 г. Г-н Дончев призова младите хора сами да изберат пътя си на реализация и да полагат целенасочени и непрекъснати усилия за самоусъвършенстване, за получаване на знания, умения и компетенции, които покриват очакванията на работодателите. „Наскоро бях свидетел на радостта на един студент от получена тройка. Не си губете времето в университет, ако целта Ви е тройка! Знания за 3 можете да получите и в интернет – google често знае повече от Вашите преподаватели. Отделете време за университетско образование, ако имате желание и амбиция да се научите да учите, да търсите и намирате допълнителни знания!“, призова Сашо Дончев.

Тезата на г-н Дончев беше допълнена от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, който обясни, че работодателите ценят не просто дипломите, а личностните качества и компетенции, желанието за развитие, хората с идеи и с визия за бъдещето. „Основната функция на държавата по отношение на младежката заетост и на заетостта въобще трябва да бъде анализиране и прогнозиране средносрочно (до 5 г.) и дългосрочно (15-20 г.) на необходимостта на икономиката от кадри с определени умения и квалификация“, каза още Божидар Данев. Според него, необходимо е държавата по-ефективно да прилага най-важния си инструмент за въздействие върху пазара на труда и изграждането на човешки потенциал, а именно финансирането на образователната система. Изпълнителният председател на БСК бе категоричен, че държавна субсидия трябва да получават и частните учебни заведения на принципа „Парите трябва да следват студента/ученика“. Важна е не собствеността, а продуктът, който създават съответните средни, професионални и висши училища, смята Божидар Данев. Освен това, за целите на прогнозирането необходимо е да бъдат изградени електронни регистри за образователната и квалификационно-възрастова структура на населението, заяви изпълнителният председател на БСК.

„Образованието е деликатна сфера – тя би трябвало да е консервативна, но и да е динамична. Ако направим кратък преглед на развитието през последните 20 години, ще видим, че в икономиката се ликвидират постепенно всички развойни и наукоемки дейности, което пречи на възпроизводството на човешкия ресурс. Следователно, една от задачите на държавата е да създава условия да не се изнасят тези дейности от страната ни и да се развиват те, за да има среда, в която да се възпроизвежда качественият човешки ресурс. Уроците на историята обаче, като че ли са далеч от съзнанието на политиците“, каза още Божидар Данев. (Вж. Презентацията на Б.Данев в прикачения файл!)

Форумът „Младежката заетост. Визия и предизвикателства – бизнес, държава, студенти, университети” беше организиран от JOBS.BG, ECONOMY.BG и Националното представителство на студентските съвети в Република България, в партньорство с Българската стопанска камара и кампанията на Европейската комисия - We mean business.

Приветствия към участниците във форума поднесоха министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, председателят на УС на БСК Сашо Дончев, управителят на JOBS.bg Пламен Вушев, представители на парламентарните комисии по труда и социалната политика и по образование и наука, и председателят на Съвета на ректорите Ваньо Митев. С позиции и коментари по дискусионната тема във форума се включиха още зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, Мария Шишкова – председател на Българския форум на бизнес лидерите, Ираван Хира - генерален директор на „Хюлет-Пакард” България и на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център”, Явор Дренски - изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда Болница София”, Ирена Соколова – член на Комисията по образование към НС, Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труда и социална политика към НС, Светлана Ангелова  - зам.-председател на  Комисията по труда и социална политика към НС, Катя Колева – член на Комисията по труда и социална политика към НС, ректори на водещи университети и др.

Представителите на институциите направиха ретроспекция на направеното в областта на младежката заетост и създаването на места за стажуване и представиха възможностите по действащи и бъдещи програми (основно с европейско финансиране). Акцент беше поставен върху  програмите „Старт в кариерата“, „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ и „Ново начало – от образование към заетост“. Беше анонсирано и създаването на 10 кариерни центрове до края на тази година.

„Държавата е отделила над 30 млн. лв. по Програмата за заетост и до момента в нея са се включили 2 000 студенти, като съществува възможност за ангажиране на още 6 500 млади хора. По данни от проведената досега програма близо 50% от стажантите в различните компании се назначават на постоянен трудов договор, а останалите 50% значително повишават своя опит и образованост”, сподели министър Младенов при откриването на форума. „В инициативата ще могат да се включат 54 000 ученици и 75 000 студенти, за тяхното обучение ще бъдат отделени 90 млн. лв. Засега активно в програмата са участвали 11 000 ученици и студенти. Освен за работната заетост, правителството е отделило и 6 млн. лв. за актуализиране на учебните планове.”

Според Драгомир Стойнев (НС) младежката заетост е проблем за националната ни сигурност, тъй като бъдещето на България е поставено под съмнение. „Това не е поредният пожар, който трябва да бъде загасен – това е бомба със закъснител, която ще избухне след 15-20 години“, обобщи Стойнев. Според него, необходимо е въвеждането на мерки, насърчаващи работодателите да наемат стажанти и да разкриват нови работни места за млади, новозавършващи образованието си хора. Трябва да се въведе и германската дуална система на образование, при която паралелно с теоретичното обучение се провеждат и стажове в предприятия. Според Стойнев, трябва да се изработи и възприеме индикатор за развитие на българския народ, който да включва и нивото на младежко развитие (образование и трудова реализация).

„Дипломата е само входен билет, който обаче не е достатъчен – необходимо е да докажете проактивност и нагласи за развитие“, обясни Мария Шишкова (БФБЛ). Подобна позиция изрази и Ираван Хира („Хюлет Пакард“), който изтъкна, че компанията му търси основно млади хора с висока квалификация и умения. „Търсим не Вашите дипломи, а Вашият дух, желанието Ви за развитие, предприемчивостта Ви“, категоричен бе г-н Хира. Той отбеляза, че най-проспериращи в момента са компаниите, които разчитат на интелектуалния продукт, т.е. на човешкия капитал.

За повече практически занятия по време на академичното обучение призова и Явор Дренски („Токуда“). Според него, необходимо е държавата да въведе стимули за студенти, решили да специализират в непривлекателни специалности, като например патоанатомия, онкология, анестезиология и др., тъй като вече има остър недостиг на такива специалисти.

***

Вижте ВИДЕО ОТ ФОРУМА

Дата: 14.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4033