06.06.2012

Увеличението на цената на електроенергията за промишлени цели е неизбежно, но ще доведе до свиване на износа и намаляване на конкурентоспособността на предприятията. Това заяви по време на третата международна конференция „Ден на българската енергетика“, организирана от Института за енергиен мениджмънт“, заместник-председателят на БСК Камен Колев. Конференцията се организира под надслова "Прозрачна енергетика за устойчива икономика". Форумът се проведе под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а партньори на събитието бяха Националният комитет на България в Световния енергиен съвет и вестник „Капитал“. В дискусията участваха повече от 200 специалисти, експерти и професионалисти в сферата на енергетиката.

Причината за повишението на цената на електроенергията, както за бита, така и за промишлени цели, е в пускането в експлоатация на ВЕИ мощности, които са с многократно по-високи изкупни цени и които водят до увеличаването на цената на микса, коментира Камен Колев. Според него, въпросът, пред който сме изправени, е свързан с това, че дни преди влизането на изменението на цените, бизнесът не може да предвиди и калкулира увеличенията при прогнозирането на паричните си потоци. Тази неопределеност се засилва и с очакваното увеличение на цената на електроенергията от 1 януари 2013 г., поради заплащането на квотите от въглеродни емисии.

Камен Колев допълни още, че повишаването на цената на електроенергията както за бита, така и за промишлени цели, е неизбежна и е в резултат на недалновидната политика по стимулирането на ВЕИ източниците.

В същото време, той предупреди, че рязкото увеличение на цената на електроенергията ще понижи конкурентоспособността на бизнеса, ще намали обемите на производство, ще свие износа.

Заместник-председателят на БСК допълни, че нашата икономика и износът ни са са изключително енергоемки, в сравнение с останалите страни в ЕС. Той смята още, че е необходимо да се премахне кръстосаното субсидиране между цените за бита и тези за индустрията. Камен Колев препоръча да се работи за отделянето на достатъчно количество ел. енергия  за свободния пазар. Нужно е да се оптимизират и правилата за провеждането на търговете за продажба, които да са съобразени изцяло с пазарните принципи, допълни още заместник-председателят на БСК.
 

Дата: 06.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3355