Дата: 12.06.2012

Източник: МТСП/БСК

Прочетено: 3030

Мерките за създаване на младежка заетост трябва да бъдат обвързани с ефективни политики по образование и обучение, каза днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на Международната конференция на труда в Женева. Форумът се организира от Международната организация на труда и участие взеха всички 183 страни-членки. Министър Младенов допълни, че е изключително важно младежите да бъдат активизирани на пазара на труда чрез облекчен достъп до регистрация при търсене на работа и прилагане на индивидуален подход към всеки един от тях.

Подкрепяме прехода от образование към заетост чрез осигуряване на първа работа, стажуване и чиракуване и субсидирани работни места, подчерта министър Младенов. Той представи Националната инициатива „Работа на младите хора в България” и подписаното Национално споразумение „Първа работа”. Чрез него държавата, бизнеса и синдикатите се обединиха около становището, че подкрепата за младите хора е национална кауза, отбеляза министър Младенов. Целта на правителството е до края на следващата година да бъде осигурена заетост на поне 22 хиляди безработни младежи.

Инициативата и споразумението са първите стъпки в реализацията на препоръките от участниците в Седмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, който се председателства от Камен Колев, зам-председател на БСК. Заседанието се проведе в началото на април в Народното събрание и беше посветено на темата "Младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа". Препоръките бяха изпратени до министъра на образованието, младежта и науката, министъра на труда и социалната политика, председателите на Съвета на  ректорите и работодателските организации у нас.

В представянето си на международния форум в Женева социалният министър Тотю Младенов акцентира и върху възможностите за младежите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той представи новите схеми по ОПРЧР, одобрени на последното заседание на Комитета за наблюдение. Младежката заетост може да бъде повишена чрез очертаване на общи приоритети и партньорства в световен мащаб - процеси, при които МОТ ще продължи да играе водеща роля, завърши речта си министър Младенов.