13.06.2012

БСК представи вчера първите резултати от разработената онлайн платформа за е-обучение. Тя е разработена в рамките на проекта BIOeNET (Мрежа на бизнес организациите за е-обучение). БСК участва в проекта заедно с партньори от Великобритания, Швеция, Румъния, Испания, Италия, Словения, Литва и България.

Представителят на Виртех ООД Веселин Спиридонов представи платформата за обучение на малки и средни предприятия "LearnSmartEurope", създадена в проекта BIOeNET, а Евгения Ковачева, главен асистент в Софийския университет "Св.Климент Охридски", представи основните характеристики на системите за управление на учебния процес и учебния материал. Разгледана бе и конкретно подбраната в проекта BIOeNET система за обучение – MOODLE, както и учебните материали за курсовете на български и английски език в BIOeNET. Демонстрирани бяха възможностите на тази система за многократно използване на разработените материали в конкретни курсове.

Дата: 13.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3878