Дата: 10.07.2012

Източник: Пресцентър на МТСП

Прочетено: 2587

За съвместни дейности между правителството и социалните партньори са заделени 3 % от средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова днес на семинар на КТ „Подкрепа”. Тя откри форум по проект „Подкрепа за достоен труд”, който се реализира с финансовата подкрепа на оперативната програма.

Чрез Европейския социален фонд за България са отпуснати 35 млн. евро за подобряване адаптивността на заетите на пазара на труда и борба със сивата икономика, уточни заместник-министър Русинова. Тя постави акцент върху доброто партньорство между изпълнителната власт, неправителствения сектор и социалните партньори в борбата с неформалната икономика.

Проект “Подкрепа за достоен труд” е на приблизителна стойност от около 9 млн. лева. Сред основните дейности по проекта е изграждането на мрежа от информационни бюра за помощ чрез предоставяне на консултации и обучения. В реално време работещи, работодатели и служители в институции, осъществяващи контрол на пазара на труда на регионално ниво, са подпомагани по направленията - юридически въпроси, безопасност и здраве при работа и пазар на труда. Изградено е Централно информационно бюро и 6 основни бюра в Бургас, Варна, Враца, Благоевград, Пловдив и Русе, както и 30 спомагателни бюра в по-малките градове.