Дата: 18.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3237

Работодателите и синдикатите постигнаха споразумение относно подписването на новия Колективен трудов договор в системата на здравеопазването. Това стана късно вчера, 17 юли 2012 г., на среща при министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, в която участваха зам.-министър Минчо Вичев, изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, президентите на КНСБ – Пламен Димитров, и на КТ „Подкрепа“ – Константин Тренчев, ръководителите на браншовите организации на работодателите и на работещите в сектор „Здравеопазване“, както и експерти от Министерството на здравеопазването.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев обърна внимание на участниците в срещата, че съгласно българското и международното законодателство в сферата на трудово-правните отношения, страни по колективен трудов договор (КТД) могат да бъдат само работодателите и синдикатите от съответния сектор. Националните организации на работодателите и на синдикатите, както и представителите на държавата могат да изпълняват само функции на гаранти и посредници при преговорите и сключването на КТД, но не и да са страни по него. Нещо повече, редица конвенции на Международната организация на труда (МОТ) не допускат намеса на държавата в колективното трудово договаряне – това е действие, което се санкционира строго.

Участниците в срещата възприеха положително аргументите на г-н Данев и бе решено проектът на КТД да бъде преработен и синхронизиран с посочените по-горе правила на МОТ, като се предефинират страните по договора.

По отношение на увеличението на възнагражденията в системата на здравеопазването, отново по предложение на БСК бе решено в КТД да бъде изрично записана клауза, съгласно която ръст в заплащането да се прилага само в здравни заведения, предварително доказали стабилно финансово състояние и липса на задължения. Верификацията на данните за финансовото състояние ще осъществява председателят на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването зам.-министър Вичев. Здравните заведения, които не покриват изискванията за финансова стабилност, ще имат възможност да поискат прилагане на клаузите по договора при стабилизиране на финансовите си резултати.

Договорът ще бъде в сила от 1 януари 2013 г., като се очаква официално да бъде подписан идната седмица.