05.09.2012

Административният съд в София постанови, че такса "смет" за предприятията, които са се договорили с фирми за събиране и извозване на боклука, е незаконна. Общинската наредба дава възможност на фирмите да преминат към пряко договаряне за боклука си и така да не заплащат на кметството дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. От тази възможност се възползват над 90% от столичните предприятия, хотели и пр.

Това обаче не ги освобождава да плащат други два компонента от таксата - за обезвреждането на отпадъците в депа и за чистотата на обществените територии. Както и цялата такса "смет", тези два компонента се определят на базата на отчетната стойност на имотите. Именно това магистратите определят като незаконосъобразно. Жалбата е подадена от столична фирма.

Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния административен съд. Ако ВАС го потвърди, поне фирмите, които са на пряко договаряне, ще заплащат за реалните си отпадъци. Така за фирмите, които не генерират боклуци, но имат значителни активи, таксата трябва да поевтинее доста. В момента такса "смет" се явява втори имотен данък.

Магистратите се мотивират, че общината трябва да определя таксата на тези фирми на базата на изхвърлените количества боклук. Столичната община обаче изважда вечния си аргумент, че няма как да се определи колко точно е количеството на отпадъците.

"Не само че не са изложени никакви мотиви при приемането на самата наредба, но напълно необоснована е тезата на общината, че може да установи количеството отпадъци само в случаите, когато предоставя услугата по събирането и извозването им, но не и в случаите, когато услугата се извършва чрез пряко договаряне.

Наредбата директно налага точно обратния извод: задължително условие за допускането на пряко договаряне е договорът за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, в който са посочени местонахождението и видът на имота, количеството на битовите отпадъци, честота на сметоизвозване, цената на услугата, както и срок на действие", пише в мотивите на съда.(НЕ)ЗАКОННО

Столичната фирма е подала жалба и срещу цялата методика, по която се формира такса "смет" за юридическите лица - на базата на отчетната стойност на имотите им. Такава възможност се дава от Закона за местни данъци и такси, но само след като се установи, че не е възможно таксата да се определи на базата на количеството отпадъци, и това е мотивирано. Тук общината се извърта на 360 градуса и твърди, че няма как да определи количеството на отпадъците. Към наредбата обаче липсват и задължителните по закон мотиви.

Съдът вече веднъж определи, че таксата е незаконна по жалба на БСК. Втората инстанция обаче отмени решението. Затова сега магистратите от по-долната инстанция определят жалбата на фирмата като недопустима.

Дата: 05.09.2012

Източник: в. Сега

Прочетено: 3375