Дата: 26.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3452

На свое заседание днес, 26 септември 2012 г., националните организации на работодателите, в т.ч. Асоциация индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), одобриха и подписаха писмо до вицепремиера, министър на финансите и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Симеон Дянков, с което настояват за спешно свикване на НСТС.

Представителите на нациионално равнище организации на работодателите констатират спиране на работата на НСТС и настояват за най-скорошно свикване на заседание на съвета за обсъждане на следните въпроси:

  1. Проект на Бюджет на РБ за 2013 г.
  2. Преглед на изпълнението на антикризисните мерки, по Решение № 180/01.04.2010 г.
  3. Придвижване от председателя на НСТС на предложенията за:
    • промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество
    • изготвяне на законопроект от МС за реализиране на мерките по пенсионната реформа, предложени от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и консенсусно приети на заседание на НСТС.


Писмото до министър Дянков е подписано от Васил Велев (председател на АИКБ), Божидар Данев (изпълнителен председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Огнян Донев (председател на КРИБ).