Дата: 03.10.2012

Източник: Econ.bg

Прочетено: 2418

Правителството прие план за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. В него са включени 249 мерки със срок за изпълнение до 30 ноември 2012 г, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

В основната си част мерките са инициирани по предложение на представители на неправителствени, браншови и работодателски организации, публикации и коментари в медиите.

Планът е изготвен в съответствие с насоките за провеждане на инициативата за намаляване на, одобрени от Съвета за административна реформа през февруари тази година. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от близо 750 регулаторни режима.

В периода март-юни бяха проведени прегледи на регулаторните режими във всички министерства и бяха изготвени  предложения за премахване на режими, които затрудняват малкия и средния бизнес, за намаляване на регулаторните  разходи и степента на държавна намеса, намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите, намаляване на документите и на сроковете за предоставяне на услуги.

В плана се предвижда намаляване на необходимите документи за ползване на 84 административни услуги; намаляване на сроковете за предоставяне на 54 услуги; отпадане на 42 услуги; обмен на информация по служебен път за 30 услуги, създаване на електронни регистри за 17 услуги.

Най-голям брой мерки са предложени в сферата на здравеопазването (45), на земеделието и храните (43) и на икономиката, енергетиката и туризма (26).

Към края на юни тази година намаляването на административната тежест е 12% при планирани 17 на сто. Към края на юни 2012 г. трябваше да бъдат изпълнени 130 мерки. От тях са осъществени 76% или 99, а в процес на изпълнение са 22% (29), като 17 от 29-те мерки, по които има забавяне на изпълнението заради приемане на необходимите законодателни промени, са регистрирани в ресора на Министерството на земеделието и храните.