04.10.2012

Равнището на безработица през септември e 10,6%, или с 0,1 процентни пункта по-ниско от месец август. Към деветия месец от годината в бюрата по труда са регистрирани 349 409 безработни, съобщават от Агенция позаетостта.

През септември на работа са постъпили 23 876 безработни, което е с 3 804 лица повече спрямо август. Нарастването се дължи на увеличения брой наети на първичния пазар на труда. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 10 803 безработни, което е обичайно за месеца и е свързано с началото на учебната година.

Още по темата Безработицата в България през август е била 12,5% България е държавата от ЕС с най-силен спад на заетостта през второто тримесечие Евростат: Безработицата в България продължава да расте

По схеми на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и други програми за заетост през септември са постъпили на работа 9 800 души.

За втори пореден месец се наблюдава нарастване на търсенето на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар. Заявени са 12 505 работни места, с 1 321 повече от август.

През септември най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от административните и спомагателни дейности, от сферата на образованието, от преработващата промишленост и от търговията.

Дата: 04.10.2012

Източник: АЗ

Прочетено: 2488