Дата: 10.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2696

„Българска асоциация „Полимери“ високо оценява оказаната от БСК подкрепа в хода на информационната кампания в защита на полиетиленовите торбички. С любезното съдействие от Ваша страна стана възможно домакинството в София на третата кръгла маса, организирана от Асоциацията. С изразеното от Вас ясно и категорично становище в защита на българските производители на полиетиленови торбички, БСК показа как трябва отговорно да се защитават интересите на българския бизнес и грижата за една по-чиста природа.“

Това се казва в писмо от БАП до изпълнителния председател на БСК Божидар Данев. В писмото се припомня, че на 13 юни т.г. Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктоватна такса за полиетиленовите торбички. Така изменена, Наредбата имаше изключително рестриктивен характер, с най-висок размер на таксата в ЕС, равен на 3000% от себестойността на продукта. По своята същност, тази екологично несъобразна наредба не отчиташе съвременните европейски практики и последните световни изследвания в областта на екологията. Съдбата на един работещ отрасъл от българската индустрия беше поставена на карта и то по време на криза.

В отговор на липсата на диалогичност от страна на МОСВ, Българска асоциация „Полимери“ проведе информационна кампания в защита на полиетиленовите торбички. Целта на кампанията  беше да се отмени Наредбата и да се провокира един широк обществен дебат по общозначими теми, като ефективното разделно събиране, рециклиране и компостиране на пластмасовите отпадъци. БАП проведе „кръгли маси“ в градовете Пловдив, Велико Търново и София, на които бяха поканени депутати, представители на местната власт, екологични, потребителски и синдикални и бизнес организации, както и медиите.         

Благодарение на оказаната широка подкрепа в хода на кампанията, БАП подготви и внесе в Министерския съвет петиция с искане за отмяна на Наредбата, както и предложения до законодателната и изпълнителни власти. БАП призовава за  изготвянето на един цялостен анализ на социалният, икономически и екологичен ефект от въвеждането на Наредбата.

На 29 септември 2012 г. по предложение на вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в Министерството на финансите се проведе среща между представители на БАП и МОСВ. В резултат от проведените преговори, бяха договорени промени в действащата Наредба, освобождаващи облагането с такса на „торбите за многократно използване “, отговарящи на изискванията за минимална дебелина и размери. Приетото постановление на Министерския съвет № 239 от 1 октомври 2012 г. ще  позволи  на бизнеса да продължи да работи, макар и с намалено производство. Така ще бъдат съхранени хиляди работни места в един работещ отрасъл на българската икономика.