Дата: 16.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3300

Стопанска камара – Ловеч отбеляза своята 30-годишнина с провеждането на тържествено Общо събрание, в което участваха представители на местния индустриален елит и областният управител Ваня Събчева.   

Специални гости на тържеството бяха изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и главният секретар на камарата Петър Денев, които връчиха златен юбилеен знак на БСК - Ловеч. Със сребърно юбилейно отличие бе удостоен досегашният председател на СК-Ловеч Енчо Енчев.

Пред участниците в общото събрание на СК-Ловеч изпълнителният председател на БСК Божидар Данев направи кратък анализ на актуалната икономическа ситуация в страната и отбеляза задълбочаването на сериозните регионални дисбаланси. Като пример той посочи, че около 70 на сто от осигурените лица са съсредоточени в 3 града в страната – София, Пловдив и Варна, което е истинско предизвикателство пред пазара на труда и местните икономики на отделните градове.

След Ловеч предстои посещение на Божидар Данев в гр. Шумен, където са предвидени срещи с местната власт, с представители на местния бизнес и с ръководството и студенти от Шуменския университет.