Дата: 05.12.2012

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 3607

 „Публикуваният от Европейската комисия пакет от мерки, свързани с младежката заетост, е важна инициатива, тъй като младежката безработица е един от най-належащите проблеми на Европа“, се казва в официална позиция на BUSINESSEUROPE, разпространена днес. Най-голямата бизнес конфедерация в Европа припомня, че към момента 14 млн. млади хора са лишени от работа, образование или обучение, а икономическите загуби за обществото от този проблем се оценява на 153 млрд.евро за 2011 г.

Според BUSINESSEUROPE, ключът към решаване на проблема е да се гарантира, че уменията, придобити от младите хора в процеса на образование, са в унисон с нуждите на пазара на труда. В същото време, наемането на млади хора трябва да се превърне в атрактивна възможност за компаниите. Част от решението е да се насърчават стажовете и чиракуването, така че да се намери баланс между бизнес интереса и социалната отговорност.

„Европейските социални партньори са загрижени за икономическите и социални последици от младежката безработица, и по тази причина стартираха преговори за действия по отношение на заетостта на младите хора“, се казва още в позицията. BUSINESSEUROPE изразява очакване, че преговорите ще приключат навреме за тристранната среща на върха през март 2013 г.

"Сегашните нива на младежката безработица са неприемливи и нестабилни. Усилията ни трябва да се концентрират до предоставяне на перспективи за младите хора на пазара на труда. Инвестирането в правилните умения, ще бъде важен фактор свързан с иновациите и конкурентоспособността на Европа за следващия период.”, коментира Филип де Бук, генерален директор на BUSINESSEUROPE.