Дата: 06.12.2012

Източник: НСИ

Прочетено: 2699

По предварителни данни през третото тримесечие на 2012 г. заетите лица в икономиката са 3 490.3 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 410.8 милиона. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица е намалял с 1.5%, като са отработени с 1.4% по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2011 и 2012 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в индустриалния сектор.

На едно заето лице се падат 6 226.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 15.4 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2012 г. реално се увеличава с 2.3% и съответно с 2.2% за един отработен човекочаi спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2012 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 199.8 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 15.0 лв. за един отработен човекочас.        В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 294.7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13.2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 833.4 лв. БДС на един зает и 7.1 лв. за един отработен човекочас.