Дата: 06.12.2012

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 3640

Наскоро беше публикуван работен проект на Програмата за действие за околната среда, която ще регулира екологичната политика на ЕС до 2020 г. Документът призовава за прекратяване на субсидиите за вредни за околната среда дейности.

Той е изготвен в съответствие с един от основните приоритети  - осигуряване на инвестиции за опазване на околната среда и климата. Тази цел предполага повече плащания от ЕС и фондовете на държавите-членки за насърчаване на иновациите за екологични производства, ефективно оползотворяване на ресурсите и реализиране на публично-частни еко проекти.

Югоизточна Европа  е вече част от зелената трансформация на световната икономика. Страните от региона се нуждаят от модерни технологии и опит за постигане на поставените цели в областта на околната среда, които създават благоприятни възможности за чуждестранни инвестиции и нови партньорства.

Управление на отпадъци и рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради – са горещите теми на ежегодния Екофорум и изложба за Югоизточна Европа. Събитието ще популяризира най-новите постижения в тези сектори и е предпоставка за делови контакти между представители на бизнеса, институции и браншови асоциации от региона. То се организира от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май 2013  г. в ИЕЦ, София, с подкрепата на Българскатастопанска камара.  

 

Изданието през 2013 г.

● “Интелигентни сгради” и “Асансьорна техника и ескалатори"  – нови акценти. Сградите са най-големият консуматор на електричество. Чрез инвестиции в иновативни системи за сградна автоматизация се постига максимален комфорт при ниски експлоатационни разходи.

● Австрия е страна партньор

● Австрийски и Италиански павилиони, Унгарско национално участие.

● Лектори от Българска стопанска камара, Европейска комисия – Дирекция Енергетика и Дирекция  Околна среда, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите, Асоциация за третиране на отпадъците - част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери)  и др.

● Уъркшоп на тема "Получаване на биогаз от депата" и семинар, посветен на италианския опит в управлението на отпадъците 

● Конкурс “Българска екообщина”  

 

Брошура Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради

Брошура Управление на отпадъци    www.viaexpo.com