Дата: 04.02.2013

Източник: investor.bg

Прочетено: 3093

България е страната с най-малко млади хора в целия ЕС, възрастните над 65 години са повече от децата. Според последните данни на Евростат през 2011 година младежите на възраст до 14 години са едва 13,2% от населението. Това е под средното за ЕС, където младежите са 15,6% от населението.

Възрастните над 65 години вече са повече от децата, отчита статистиката. През 2011 година техният дял от населението е 18,5%. През 1991 година броят им е бил 13,4%.

Данните показват и бързо намаляване на броя на младите хора у нас – през 1991 година делът на децата до 14 години е бил 20,1%, или над средното за общността – 19,3%, става ясно още от статистическите данни. Анализът на структурата на населението у нас, изготвен от Евростат, показва още, че хората в трудоспособна възраст (между 15 и 64 години) са 68,3%, спрямо 66,5% през 1991 година. Средното за ЕС е 66,9%.

Всъщност тенденцията за застаряване на населението е ясно видима в повечето държави от ЕС. В Германия например съотношението между деца и възрастни е дори по-лошо отколкото в България. Там децата до 14 години са 13,4% от населението, докато възрастните над 65 години надхвърлят 20%. Именно Германия е страната с най-голям дял на възрастните  хора в целия ЕС.

Страната с най-голям потенциал от демографска гледна точка в ЕС е Ирландия – там децата до 14 години са 21,3%, а хората над 65 години – 11,5% от населението. В трудоспособна възраст са 64,7% от ирландците. Интересно е съотношението на населението в Полша – децата до 14 години са 15,2%, а възрастните – 13,5%. В същото време обаче хората в трудоспособна възраст надхвърлят 71%.

Средната възраст на европейците през 2011 година е била 41,2 години, като варира от 34,5 години в Ирландия до 44,6 години в Германия.