Дата: 07.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2450

Днес, 7 февруари 2013 г., в Българска стопанска камара се състоя работна дискусия по актуалните проблеми на създаването на индустриални клъстери в България.  Дискусията бе по инициатива на Съюза на автосервизите в София – работодателска организация, обединяваща 97 членове, предлагащи автосервизни услуги на територията на град Сафия.

Пред участниците в срещата бе представен опитът на Българска стопанска камара в областта на създаването, методическата подкрепа и управлението на индустриалните клъстери у нас. Очертаха се възможните подходи за реализацията на такава организационна иновация в областта на автосервизните услуги, квалификацията на кадрите и внедряването на нови технологии в ремонта и поддържането на автомобилите. Особено внимание в дискусиите бе отделено и на възможностите за финансиране на идеята на предприемчивите собственици на автосервизите в София.

В заключение бяха очертани възможните стъпки и конкретните действия на членовете на Съюза на автосервизите в София за създаването на клъстер, с чията помощ те да могат да  предлагат качествени и иновативни услуги на своите клиенти.