Дата: 19.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2787

Днес, 19 февруари 2013 година в Българска стопанска камара се състоя работна среща по актуални проблеми на хранителната и питейната индустрия.

Срещата бе водена от главния секретар на БСК – г-н Петър Денев. В дискусията участие взеха председатели и изпълнителни директори на  Асоциацията на производители на безалкохолни напитки, Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, Съюза на преработвателите на продове и зеленчуци, Асоциацията на месопреработвателите в България, Асоциацията на млекопреработвателите в България, Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България, Съюза на птицевъдите в България, Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, Съюза на пивоварите в България, Браншова камара на индустриалните хрлобопроизводители, Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ“.

Основният акцент в дискусията бе поставен върху предлаганите промени в Закона за храните, диалога с Българската агенция по безопасност на храните и осъществяваните от нея контролни функции, както и възможностите за усъвършенстване на нормативната база и бизнес средата в полза на българските производители от хранителната и питейната индустрия и особено на малките и средните предприятия.

Единодушно бе взето решение БСК да инициира и проведе работна среща, за участие в която да бъдат поканени ръководни представители на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването, на Българската агенция по безопасност на храните, комисията по земеделие в Народното събрание и други заинтересувани организации и експерти.