Дата: 26.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3183

Ръководена от своите отговорности като национално представителна работодателска организация Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес следи с особена загриженост полемиката в публичното пространство по проблемите на енергетиката. Обсъжданията придобиха особено остър характер през последните дни, поради масовите протести на граждани и организации, поставящи редица въпроси, за чието решаване очевидно има обективни и субективни причини.

От страна на индустрията БСК нееднократно е поставяла горещите въпроси на енергийното развитие на България и е предлагала конкретни виждания за тяхното решаване. В синтезиран вид те са показани в приложената по-долу в прикачените файлове справка.

Като цяло, те показват, че ако предложенията на БСК бяха взети предвид през последните няколко години, вероятно нямаше да се стигне до драстичните деформации в ценообразуването, липсата на либерализация на електроенергийния пазар, създаването на среда за монополното положение на големите компании. В резултат на всичко това, налице е намаляване на конкуретните предимства на българската индустрия и т.н.

Считаме, че моментът за поставяне на предложенията на бизнеса на масата на експертните дискусии е повече от актуален. Ние сме готови да предоставим нашите експерти и разработки за тази цел.