Дата: 01.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2850

В Българска стопанска камара  се състоя работна среща на главния секретар г-н Петър Денев с г-н Пламен Сираков- председател на Управителния съвет на Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и г-н Кольо Колев - изпълнителен директор на браншовата организация. Конкретният повод бе проведеното Общо събрание на работодателската организация и възможните съвместни инициативи през 2013 година.

В рамките на срещата бе обменена информация за приоритетите на двете организации в областта на индустриалните отношения и социалния диалог, както и конкретните направления и дейности в помощ на фирмите от отрасъла.  С особено внимание бе направен преглед на съществуващите проблеми, като нелоялната конкуренция, недостатъчния контрол от страна на институциите и липсата на саморегулация в сектора на хлебопроизводството. Бяха договорени предстоящи съвместни инициативи на БСК и браншовата организация в подкрепа на членуващите в тях фирми и утвърждаването им на пазара.