Дата: 26.03.2013

Източник: investor.bg

Прочетено: 2426

Със заповед на служебния министър-председател Марин Райков към Министерския съвет се създават две работни групи, които ще отговарят за развитието на мерките за енергийна ефективност и управлението на паричните потоци на държавните предприятия.

Групата, която ще се занимава с енергийната ефективност, ще бъде председателствана от регионалния министър Екатерина Захариева. Целта е да бъде подготвен цялостен подход към програмите за енергийна ефективност за програмния период 2014 – 2020 година.

В състава на тази вътрешноведомствена група влизат още министърът на енергетиката Асен Василев и на околната среда Юлиян Попов, както и отговарящата за управлението на еврофонодовете министър Илияна Цанова.

Втората група ще има за цел да създаде правила за публичност и управление на риска, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества. С тяхна помощ ще бъдат приети указания за управлението на държавните предприятия и дружества.

Председател на тази група е самият служебен премиер Марин Райков. В нейния състав влизат всички министри от служебния кабинет, чийто ресор е свързан управлението на държавни предприятия, както и финансовият министър Калин Христов.