Дата: 02.04.2013

Източник: в. Стандарт

Прочетено: 3456

200 бона банкова гаранция поряза агенциите за временна заетост

Реалната безработица сред младите хора в България вече надхвърля 40%. Рекордният процент се получава, като към официално регистрираните в бюрата по труда безработни младежи на възраст до 25 години, се прибавят тези, които нито учат, нито търсят работа. Ако не се вземат мерки, скоро всеки втори млад човек у нас ще си стои вкъщи. Тенденцията е тревожна, защото периодите на безработица сред младите стават все по-дълги. Завършващите училище масово остават без реализация на трудовия пазар повече от година. А това води до загуба на трудови навици и маргинализация на цяло едно поколение.

Тревожните данни представиха наскоро работодателски организации на конференция за заетостта. Именно липсата на работа е една от причините за протестите и социалната криза в страната. Представители на бизнеса посочиха, че в тези трудни условия е много важно да се прилагат гъвкави форми на заетост.

Изключително полезна за намиране на първа работа за младите без опит е т. нар. временна заетост, казва Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара. Тази заетост се осъществява чрез сравнително новите за българския пазар на труда агенции за временна работа. Те отдават под наем за определен период от време собствен персонал към други компании. Работата може да е както целодневна, така и почасова. Затова е много подходяща за студенти, млади майки, както и за втора работа на много хора за допълване на доходите. Чрез агенции за временна работа може да се наемат служители на най-различни позиции - от топ мениджъри, през ИТ специалисти, търговци до работници в производствени предприятия.

Дейността на агенциите за временна работа у нас обаче е ограничена заради рестриктивното законодателство, прието преди две години.

Тези икономически субекти са длъжни да се регистрират в Агенцията по заетостта и да поддържат застраховка или банкова гаранция в размер на 200 хил. лв. Целта е да се гарантират трудовите възнаграждения и осигуровките на временните работници. При тях на практика се получава тройно правоотношение - работникът има двама работодатели - агенцията за временна работа, където е назначен, а тя сключва договор с друга фирма, на която предоставя под наем този работник.

Според агенциите за временна работа исканата банкова гаранция е почти дискриминационна. "Съкращения и неизплащане на заплати има в много компании, но защо от тях не искат да депозират такава голяма сума като гаранция?", пита Надя Василева, шеф на асоциацията на агенциите за временна работа.

Друга спънка за по-гъвкавото използване на персонал под наем е, че у нас фирмите може да  наемат хора само по заместване или за извършване на точно определена работа. Законово недомислие обаче изцяло изключва първата възможност. Причината е, че временният работник трябва да получи тримесечно предизвестие, че ще бъде освободен, дори и когато е назначен само за две седмици, за да замества титуляря на определена позиция.

Ще искаме такива промени в Кодекса на труда, с които агенциите за временна работа да предлагат цялата палитра от трудови договор, заявяват от БСК. Бизнесът ще настоява и да падне ограничението само 30% от работещите в едно предприятие да бъдат наети чрез агенции за временна работа. Този таван изключително много затруднява чужди компании, които навлизат в страната. Световна практика е, когато новият инвеститор не познава местното законодателство и пазар на труда, да се обърне към агенция за временна заетост, която да му осигури необходимите работници. Така инвеститорът си спестява времето и немалко разходи по подбор на персонала.

Над 40 са регистрираните в Агенцията по заетостта фирми за временна работа. "Преди да влезе в сила законовата регулация, хората, които се трудиха по този начин, бяха над 10 хиляди. Сега техният брой е паднал", казва Надя Василева, шеф на Менпауър България.

Мила Кисьова