Дата: 15.04.2013

Източник: pariteni.bg

Прочетено: 3103

През 2013 г. намирането на работа в България ще става все по-трудно. Безработицата ще стигне 13% от икономически активното население, съкращенията и спадът в заетостта ще продължат, а в резултат на слабото нарастване на доходите потреблението ще остане свито.

Това показва актуализираната Конвергентна програма за периода 2013-2016 г., подготвена от Министерството на финансите в рамките на мандата на служебното правителство. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

Програмата очертава ключовите политики и приоритети, които трябва да ускорят възстановяването на икономиката при запазване на макроикономическата и фискалната стабилност.

В актуализираната програма екипът на министъра на финансите Калин Христов е занижил прогнозата на кабинета “Борисов” за ръста на икономиката на България през 2013 г. Според служебното правителство той ще е едва 1%.

Същата стойност вече беше посочена в средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., която Министерството на финансите публикува преди седмица. Според данните на НСИ за 2012 г. безработицата у нас е била 12,3%, а безработните - 410 000.

Прогнозата на финансовото министерство означава, че през 2013 г. броят им ще се увеличи с около 30 000 души. Съществено подобрение няма да има и през следващите години. През 2014 г. се очаква “слаб средногодишен ръст на заетите от 0,4%, както и намаление на безработицата до 12,8%”.

По-значително подобрение в показателите на пазара на труда се очаква през 2015 и 2016 г. Тогава нарастването на икономическата активност ще доведе до ускорен ръст на заетите и до по-бързо намаление на безработицата, сочи прогнозата на Министерството на финансите.

Умереното покачване на заетостта ще бъде съпроводено с ускорен растеж на производителността на труда - до 2,2 - 2,3% на годишна база, се казва в документа.

Според експертите продължаващото намаляване на работещите през 2013 г. и по-ниският растеж на заплатите ще оказват задържащ ефект върху потреблението. Реалният растеж на разходите на домакинствата ще се забави с почти един процентен пункт спрямо 2012 г. и ще достигне 1,6%.

Свитият пазар на труда и ограниченото потребителско търсене на дълготрайни стоки и услуги ще продължат да задържат инфлацията на сравнително ниско ниво.

Средногодишно се очаква показателят да се забави до 1,8% през 2013 г. През периода 2014-2016 г. ръстът на инфлацията ще се ускори до 2,6-2,7% на годишна база, се посочва в конвергентната програма.