Дата: 15.04.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2668

Днес, 15 април 2013 г. в Института по механика на БАН се проведе работна конференция, в която взе участие Петър Денев - главен секретар на БСК. Конференцията е по проект „Институционална, бизнес и образователна интеграция в областта на съвременните технологии в мехатрониката”.

Участваха членовете от българския клъстер „Мехатроника и автоматизация” и Клъстера за съвременни технологии от град Ниш. Проектът между двата Клъстера е съфинансиран от Европейския съюз по програма ТГС по ИПП България-Сърбия.

Сред участниците имаше представители на Техническия университет гр. София и Икономическия факултет от град Ниш, представители на институти от БАН, български и сръбски фирми, както и представители на фондация ГИС Трансфер център от България.

Създаден бе Трансграничен експертен съвет с по четирима представители от съответните страни. От българска страна членове на Трансграничния съвет са проф. Беньо Ванев, проф. Тодор Нешков от ТУ, проф. К.Костадинов от Института по механика и д-р Венцислав Славков-ръководител на” Спесима” ООД.

 От сръбска страна членове на Трансграничния експертен съвет са проф. Ванчо Липовски, г-н Младенович, С. Костич и Драган Мишич. Целта на проекта е представяне на трансгранични консултантски услуги, предлагане на бизнес сътрудничество, маркетингово проучване на потенциални пазарни ниши и възможности за навлизане на трети пазари.