26.04.2013

 

Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика обсъди днес политиките по заетост и доходи. По време на дискусията участниците акцентираха върху заетостта на хората с увреждания.

Секретарят на консултативния орган и директор на дирекция „Политика на пазара на труда” Елка Димитрова запозна присъстващите с основните показатели на пазара на труда и приоритетите в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2013 г.

„По статистика на Националния статистически институт (НСИ) през 2012 г. 110 503 човека са устроени на първичния пазар на труда”, съобщи Димитрова. Тя допълни, че през същия период безработните, на които е осигурена заетост, са 41 888.

„Основните целеви групи в НПДЗ за 2013 г. са младежите до 29 г., хората над 50 г., неактивните и нискоквалифицираните лица”, посочи Елка Димитрова. Тя поясни, че ресурсите по програмите на НПДЗ ще бъдат насочени към регионите с високо равнище на безработица. 

Елка Димитрова запозна присъстващите и с мерките и схемите за заетост на младежите до 29 г. Тя представи Националната инициатива „Работа на младите хора в България”, програмата „Старт в кариерата” и схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Първа работа” и „Ново работно място”.

„Хората с увреждания имат огромен потенциал за работа в ИТ секторите и в приложните занаяти”, съобщи изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания(АХУ) Минчо Коралски. Той представи Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания с хоризонт 2011-2020 г. „Дейността на защитените предприятие е изключително важен инструмент в създаването на заетост на хората с тежки ментални увреждания”, подчерта Коралски. Той се обърна към всички членове на съвета с призив за обществена подкрепа в намирането на механизми за заетост на хората с увреждания и подчерта, че съпричастността на всички групи в интегрирането на тези хора е от ключово значение.

Минчо Коралски представи и програмите за осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, изпълнявани от АХУ. Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания за реализацията им са осигурени 2 млн. лв. „Успеваемостта на програмата за финансиране на самостоятелен бизнес на хора с трайно намалена работоспособност е 95%.  Едва ли има друга схема за заетост с толкова висока ефективност”, посочи Коралски. Други схеми, реализирани с отпуснатите средства, са програмата за финансиране на работодатели за подобряване на работната среда и финансиране на проекти на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

В темата за заетост на хората с увреждания отношение взе и членът на съвета и представител на сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения” Соня Владимирова. Тя посочи, че трябва да се изготви механизъм за оценка на реалните функционални възможности на хората с увреждания. „Само по този начин можем да определим конкретно за всеки човек в коя сфера на пазара на труда може да се реализира”, допълни тя.

Членовете на консултативния орган Пламен Стоянов от „Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България” и Методи Митев от гражданската квота акцентираха върху важността от ангажиране в трудовия процес на децата от 16 до 18 г. „Трябва да се опростят процедурите за назначаване на работа на такива лица. Така заетостта в тази група ще се повиши и повече хора ще придобият трудови навици от ранна възраст”, уточни Митев.

„По данни на НСИ в периода 2008-2012 г. реално, отчитайки инфлацията, доходите на семействата са се покачили с 4.4%”, съобщи директорът на дирекция „Жизнено равнище, социална сигурност и демографско развитие” Веселин Инджев, който откри за обсъждане темата за доходите. Той посочи, че за същия период средната работна заплата реално е повишена с 24, 5%,  като в частния сектор покачването е с 31%.

Членът на съвета Венелин Новаков от Национална инициатива „Социална солидарност” (квотата на организациите на пенсионерите и възрастните хора) постави на обсъждане отново исканията на организацията за повишение на минималната пенсия и обезщетението за майчинство през втората година от отглеждането на детето чрез ежемесечни добавки. От организацията настояват минималната пенсия да бъде 160 лв., а обезщетението за майчинство в посочения период да се повиши на 310 лв. Всички членове на съвета приеха исканията, които ще бъдат изпратени чрез консултативния орган в Министерския съвет. 

Дата: 26.04.2013

Източник: МТСП

Прочетено: 3648