Дата: 06.06.2013

Източник: Капитал

Прочетено: 2674

Работещите са нараснали с почти 57 хил. души през първото тримесечие на годината спрямо последните три три месеца на миналата. На годишна база също има увеличение на заетите, макар и много по-скромно - с малко над 2 хил. души. Все пак новината е добра, защото се случва за първи път от 3 години насам, а и досега броят на заетите намаляваше с трицифрени числа. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за производителността, заетите и отработеното време, изчислени по европейската методология. Те  затвърждават данните, които националната статистика оповести в средата на миналия месец.

Според икономисти увеличението на хората с работа вероятно означава, че заетостта вече е ударила дъното и оттук нататък може да се очаква раздвижване на пазара на труда. Предстои обаче да видим дали тенденцията ще се запази през следващите тримесечия.

Следващ проблем - производителността

Увеличението на работните места обаче е приземило ръста на производителността от последните няколко години обратно до нива близки до нулата. През първото тримесечие на годината показателят е нараснал с едва 0.7%. Причината: когато фирмите започнаха да оптимизират персонала си през 2010 г. и 2011 г., те продължиха да произвеждат същия обем продукция, но с по-малко персонал. Така чисто механично ефективността на труда (измерена като произведен БВП от един зает) растеше с по 5-6%. Тази тенденция продължи и през 2012 г. (виж. графиката). По думите на Калоян Стайков от Института за пазарна икономика през 2011 и 2012 г. спадът на заетостта е бил придружен и от оптимизация на производството. Сега данните показват, че спира чисто статистическият ефект на намаляването на заетите, допълва икономистът. Реално увеличение на производителността на труда обаче може да дойде от инвестиции (в човешки и производствен капитал), казва Стайков.

Данните на НСИ показват, че ефективността на труда през първото тримесечие е била най-висока в индустрията. Там един зает е произвеждал средно 5731 лв. от брутната добавена стойност. В сектора на услугите стойността на показателя е 4174 лв., а е най-ниска в селското стопанство - 1152 лв. В услугите дори има спад на производителността – с 2.4% на годишна база, докато в промишлеността и аграрния сектор показателят се е увеличил съответно с 5.3% и 7.5%.

Който търси - намира

В началото на годината безработицата достигна десетгодишен рекорд от 13.8%. В съчетание с леко растящата заетост това означава, че част от обезсърчените безработни са се върнали на пазара на труда и активно търсят работа. Тази хипотеза се потвърждава и от данните за броя обезкуражени лица, които националната статистика вече публикува. На годишна база те са намалели с 10.6 хил. души и достигат 236.7 хил. Икономическата активност също расте – с 1.6 пункта до 67% за хората между 15 и 64 години. Данните обаче отразяват и негативната тенденция на все по-застаряващо население. Хората в работоспособна възраст намаляват и затова е логично делът на активните на пазара на труда от тях да нараства чисто статистически.

Въпреки че пазарът на труда обикновено реагира последен на положително развитие на икономиката, а засега тя не показва особени сигнали за раздвижване, показателят за заетост този път по-скоро изпреварва събитията. Все пак предстои да видим дали ръстът ще се запази и през следващите тримесечия. През тази година обаче най-вероятно ще има реално увеличение на заетостта, смята Калоян Стайков.