Дата: 11.06.2013

Източник: infostock.bg

Прочетено: 2556

Българските работодатели очакват умерен темп на наемане през третото тримесечие на 2013 г., като 22 на сто от анкетираните 750 работодатели, посочват, че възнамеряват да наемат служители през периода юли - септември, пише www.dir.bg.

Това показват данни от проучване на компания, специализирана в областта на човешките ресурси. Коефициентът на заетостта се повишава с 2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2013 г. и е с 1 процентен пункт по-висок в сравнение със същия период на миналата година.

Най-големи са плановете за назначаване на персонал на работодателите в сектора - ресторанти и хотели, и в региона на Русе. Работодателите от всичките пет региона отчитат положителни намерения за наемане на нов персонал през следващото тримесечие.

Най-оптимистични очаквания за наемане за третото тримесечие имат работодателите от областите Русе и Варна с нетни прогнози за заетостта от съответно +18 на сто и +15 на сто.

Работодателите в осем от десетте икономически сектори прогнозират увеличаване на персонала през следващите три месеца.

Най-голям пазар на труда се очаква от работодателите в сектора ресторанти и хотели, които отчитат нетна прогноза на заетостта +35 на сто.