Дата: 19.06.2013

Източник: ЕК

Прочетено: 2636

Днес Европейската комисия предложи редица практически и осъществими мерки, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица. Договорените в рамките на ЕК мерки ще бъдат внесени за обсъждане в насрочения за 27 и 28 юни т.г. Европейски съвет.

В съобщение, озаглавено „Съвместна работа за младите хора в Европа - призив за действие срещу младежката безработица“, Комисията потвърди своя ангажимент за приоритизиране на младежката безработица.

Комисията предлага отпускане на 6 млрд.евро за инициативи в подкрепа на младежката заетост за периода 2014-2015 г. Държавите-членки трябва да представят своите програми за младежка заетост през есента на тази година.

Успоредно с това, Комисията ще разработи редица инструменти на ниво ЕС за подпомагане на държавите-членки, вкл. по отношение на стажовете, т.нар. цифрова заетост, както и за подпомагане на фирмите да наемат млади хора.

Всички тези мерки трябва да бъдат утвърдени в сътрудничество със социалните партньори и съответните заинтересовани страни.

Повече информация вижте в прикачените по-долу документи.

Допълнителна информация вижте ТУК