Дата: 19.07.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2540

На 19 юли 2013 г. в Българска стопанска камара се проведе работна среща посветена на проблемите на енергийната ефективност на българската индустрия. Срещата бе по инициатива на Асоциацията за екологичен инженеринг, член на БСК.

При обсъждането на темата активно участие взеха представители на ръководството на Българска браншова камара на енергетиците, Асоциацията на фирмите, извършващи енергийни обследвания и сертифициране на сгради, на Техническия университет в София, както и на представителството в България на една от консултантската фирми на Австрийската стопанска камара – „WIFI Bulgaria“.

 В хода на разговора бе направен кратък преглед на досегашните инициативи на браншовите организации по проблемите на енергийната ефективност в регионален и секторен аспект. С особено внимание бе дискутиран проблемът за ефективността в работата на енергийните мениджъри във фирмите от индустрията и особено в малките и средните предприятия.

В тази насока австрийската организация предложи партньорство по стартиращ в България проект по програма „Интелигентна енергия за Европа“ с оглед използването на австрийско ноу-хау при обучението на енергийни мениджъри в български предприятия. На тази основа бяха постигнати договорености за конкретни практически действия на експерти от участващите в срещата организации още от началото на месец септември с оглед повишаване квалификацията на енергийните мениджъри в предприятията от българската индустрия.