Дата: 13.08.2013

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 4203

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков ще участва в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за 15 август 2013 г., след като в днешния брой на "Държавен вестник" са обнародвани промените в Закона за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

С промените в закона отпада поправката, която задължаваше членовете на управителните и контролни органи на работодателските и синдикалните организации да декларират имущество си. Декларациите на онези от тях, които все пак обявиха какво притежават, ще бъдат заличени от публичния регистър на Сметната палата.

Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила трябва да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на хората, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.

В началото на юни, по време на среща с председателя на Народното събрание Михаил Миков, представителите на БСК поеха ангажимент камарата да възстанови участието си в тристранния диалог и да се включи като пълноправен член в заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

При оттеглянето си от тристранния диалог БСК посочи, че текстовете са противоконституционни и че засягат много лица, които са ангажирани с бизнес, но не разпределят публични средства. БСК получи подкрепата на много международни организации, сред които и Международната организация на труда, за отпадането на спорните текстове в нормативния акт.