11.09.2013

Най-накрая Столичната община ще промени правилата за изчисление на такса на смет на фирмите и предприятията, които работят извън жилищните площи. Те вече ще плащат за количество изхвърлени отпадъци, а не на базата на данъчната оценка на имота.

Това става след решение на Върховния касационен съд, който задължава местната управа да промени наредбата си. Промяната обаче няма да важи за таксата смет в жилищните площи, които ще продължат да плащат по стария метод с промили.

Решението ще бъде взето в четвъртък на редовното заседание на Столичния общински съвет по предложение на зам.-кмета по бюджет и финанси Дончо Барбалов. В доклада му е записано, че според съда няма пречка местната управа да установява конкретното количество изхвърлен отпадък, защото в договора се записва големината на контейнера и честотата на извозването. Това и сега става с директно договаряне, но таксата се изчислява на базата на промили независимо колко смет реално е изхвърлена. И така предприятието е задължено да плаща голям местен налог.

Отсега нататък, за да знае количеството смет, общината ще поставя контейнери с точно определена големина. В договора си с фирмата ще уточнява честотата на извозване на кофите и оттам ще се определя размерът на таксата. Предприятията се задължават да не замърсят терените наоколо.

Барбалов пише в доклада си, че броят на такъв тип фирми е нараснал от 266 на 1666 от 2006 г. досега. От години Българската стопанска камара лобира за тази промяна, която все беше отлагана, макар че и общината я смяташе за несправедлива.

Дата: 11.09.2013

Източник: Дневник

Прочетено: 3037