11.10.2013

Пореден анализ на НОИ доказа, че през последните години от затягането на условията за пенсиониране потърпевши са основно хората, които не търсят вратички в системата. Броят на пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст е намалял от малко над 2 млн. души в края на 2000 г. до под 1.7 млн. към 31 декември 2012 г., или с 370 227 души. Това е с 18% по-малко. За сравнение за същия период броят на пенсионерите с инвалидни пенсии за общо заболяване е нараснал от 215 196 на 444 478, или с 229 282 души (51.6%).

Изкривяването в отпускането на инвалидни пенсии е била поредната тема, дебатирана от експертите с Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система. "Че в тази система има деформации се знае, но е важно първо да се направи анализ къде са те и тогава да се започнат промени", обясни Григор Димитров от БСК, който е член на съвета. И той, и бившият социален министър Иван Нейков са категорични, че не е нормално един човек да получава основна пенсия и инвалидна към нея или две инвалидни пенсии, което законодателството сега позволява.

По данни на НОИ над 1 млрд. лв. годишно от 7 млрд. лв. бюджет за пенсии отива за покриване на инвалидните. Тази сума постоянно расте заради различни индексации и преизчисления на пенсиите, както и заради тенденцията новоотпуснатите да са по-високи от прекратените. От 2.135 млрд. лв., плащани за пенсии за осигурителен стаж и възраст през 2000 г., сумата нараства на 5.7 млрд. лв. за 2012 г. Тревожното обаче е, че постоянно намалява делът на тези разходи за сметка на постоянно увеличаващия се дял на парите за други пенсии, основно инвалидни. От 2000 г. до 2012 г. този дял е намалял от 87.3% до 75.3%. В същото време разходите за други пенсии са се увеличили като дял от общите - от 10.4% до 20.6%.

Над два пъти по-бързо нарастват разходите за пенсии на пенсионерите по специалните закони, като военни и полицаи спрямо пенсиониращите се по общите условия. При едните увеличението за периода е с над 2.5 пъти, а за служителите под пагон, които до 2012 г. се пенсионираха без възраст, е почти 4 пъти. Тяхната средна пенсия е нараснала от 143 лв. до 458 лв. (3.2 пъти), а на останалите пенсионери - от 95 лв. на 285 лв. (3 пъти). Анализът показва също, че времето за получаване на пенсия е най-дълго точно за военните и полицаите, които я вземат повече от 25 г. и половина. Докато останалите пенсионери живеят с пенсията си малко над 22 г.

Според данните на НОИ средната продължителност на получаване на една пенсия за осигурителен стаж и възраст се е увеличила от 16 г. и 5 месеца на 22 г. и 3 месеца между 2000 г. и 2012 г. "Увеличението с 35.4% е в голяма зависимост от вида на прекратените пенсии и в по-малка степен се влияе от увеличаващата се продължителност на живот", пише в анализа. Това означава, че върху сравнително дългия период за получаване на пенсия у нас все още влияе фактът, че се прекратяват основно пенсии на хора, пенсионирани по старите по-облекчени условия преди промените от 2000 г.

ПОГЛЕД НАПРЕД

Въпреки тези данни в момента се обсъжда ново затягане на условията за пенсиониране. От НОИ обаче признават, че възрастта за пенсиониране не може да се увеличава постоянно, макар тази мярка да има положителен ефект върху бюджета на общественото осигуряване. И предлагат за пореден път мерки за обвързване на продължителността на живот с пенсионната възраст, макар че според друг анализ увеличението на пенсионната възраст между 2000 г. и 2010 г. с 5 г. за жените и 3 г. за мъжете е било по-голямо от промяната в продължителността на живот. "Но там не отчитат, че преди 2000 г. нашата пенсионна възраст беше изостанала с 20 г. от продължителността на живота", твърди Иван Нейков, който е категорично против искането на БСП да се въведе възможност за гъвкаво пенсиониране с намалена пенсия при недостигащи до 2 г. стаж и възраст. "Това е вид ранно пенсиониране, което рано или късно ще се отрази върху бюджета на общественото осигуряване", твърди Нейков. 

Дата: 11.10.2013

Източник: Сега

Прочетено: 5417