Дата: 21.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3126

„Като представители на бизнеса, ние сме дясно ориентирани, затова приветстваме създаването на нова дясна формация. Заедно с това сме учудени, че в представения от Вас документ виждаме прекалено много „леви“ мерки и като че ли бизнесът не съществува. Освен това, голяма част от мерките звучат бланкетно и пожелателно, без конкретика“. Това каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на проведена късно вчера (21 октомври 2013 г.) среща с представители на Реформаторския блок. Като пример г-н Данев посочи, че не се предлагат конкретни мерки за демафиотизация на икономиката; говори се за защита на гражданите от монополите, а не се споменава защита на бизнеса от монополите; отбелязана е необходимостта от прозрачно разходване на публичните ресурси, но не се посочват начини как да стане това и т.н.

В отговор, представителите на Реформаторския блок поясниха, че това не е икономическа програма, а базови икономически постановки, около които се цели да се провокира публична дискусия и, в диалог с неправителствения сектор, да се набележат конкретни управленски мерки.

Срещата беше инициирана от Реформаторския блок с цел представяне на изготвения от политическата формация пакет от спешни мерки в икономическата сфера. Гостите бяха представени от Димитър Бъчваров, Георги Ганев, Веселин Пенев, Корман Исмаилов и Владислав Панев, а от страна на БСК участваха изпълнителният председател на камарата Божидар Данев, заместник-председателите Георги Шиваров, Димитър Бранков и Камен Колев, главният секретар Петър Денев, членът на УС Иван Бойков, експерти и представители на браншови организации.

Според Божидар Данев, съществуват седем ключови проблема, върху които трябва да се работи целенасочено и да се търси политически консенсус. Това са осигуряването, образованието, здравеопазването, енергетиката, правораздаването, регионалното развитие и демографията. „Държавата трябва да се оттегли от пряката намеса като субект в тези системи и да насочи усилията си към създаване на условия за тяхното успешно функциониране“, каза г-н Данев. Друг ключов проблем, според него, е пазарът на труда, където се наблюдават дефицити в две противоположни посоки. От една страна, необходимо е да бъдат създадени нови работни места за нискоквалифицирани работници, за да се преодолеят проблемите на бедността и, оттам – високите нива на битова престъпност. От друга страна, налице е недостиг на висококвалифицирани кадри, особено за IT-сектора и други високотехнологични сектори, които все по-осезателно страдат от липсата на работници с необходимата квалификация и умения.

Участниците в срещата постигнаха съгласие относно необходимостта от изработване на изцяло нов Кодекс на труда, който да отразява съвременните индустриални отношения и да гарантира гъвкавост на трудовото договаряне, да създаде равнопоставеност между работодатели и работници по отношение на отговорността за причинени вреди и др. Други консенсусни теми бяха необходимостта от по-добра финансова дисциплина от страна на държавата и общините към бизнеса, задължително прилагане на оценка на въздействието преди и след приемането на нормативни актове, облекчаване на регулаторната среда и повишаване на ефективността на публичните разходи (вкл. чрез оптимизация на администрацията).

В хода на разговора беше подчертано, че голяма част от съществуващите проблеми произтичат от неработещо законодателство. В тази връзка Димитър Бъчваров заяви, че добрият закон е този, който не може да бъде заобикалян, и заяви готовността на Реформаторския блок да работи в посока изчистване на законодателството от текстове, позволяващи некоректно или неефективно прилагане на законодателството.

По отношение на инвестиционната среда Божидар Данев подчерта, че през последните години и особено през 2013 г. тя е силно влошена, вследствие повишения политически риск и нестабилната законодателна среда. „Политическите сътресения плащат инвеститорите и партиите трябва да осъзнават вредите, които нанасят на инвестиционния климат, когато ползват като инструмент срещу политическите си опоненти насаждането на език на разрухата“, каза изпълнителният председател на БСК.

Общо бе мнението, че политиците трябва по-често да сядат на една маса с представителите на неправителствения сектор и, в частност – бизнеса, за да може в откровен разговор да се обсъждат политики и да се формулират мерки за преодоляване на проблемите. Представителите на Реформаторския блок декларираха политическа воля да осъществят предлаганите от години от страна на работодателските организациите мерки в сферата на икономиката – обещание, което представителите на бизнеса приеха с умерена доза скептицизъм.

вж. РЕПОРТАЖ НА БНТ