Дата: 29.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2527

"Обявените седем приоритета в Проекта на Бюджет за 2014 г. нямат своята финансова проекция", се казва в становище на БСК по проекта на Закон за държавен бюджет за 2014 г., внесен за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Становището ще бъде представено официално пред участниците в НСТС днес, 29 октомври, от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и зам.-председателя на камарата Димитър Бранков.

В становището се казва още, че БСК отчита сложната политико-икономическа ситуация в страната и клучовото значение за икономиката на Бюджета на РБ за 2014 г., както и тежкото финансово наследство от предходните години, вкл. намалението на данъчните и осигурителните приходи, одържавяването на управлението и средствата на НЗОК, хроничните дефицити в социалните системи, разходването на голяма част от държавния резерв, както и невъзможността с един бюджет да се санира това наследство.

"Два са основните инструмента за излизане от кризата и осигуряване на растеж - разкриването на нови устойчиви работни места и увеличение на износа - политики, за които не виждаме необходимата финансова подкрепа в бюджета на страната за 2014 г.", се казва още в становището на БСК и се подчертава, че политиката трябва да бъде насочена към това все повече хора да получават заплати, а не все по-малко хора да имат все по-високи доходи.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.