Дата: 30.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2649

Производство на енергийни продукти

През септември 2013 г. спрямо август 2013 г. нараства производството на:

 • природен газ - с 9.5% до 23 млн. станд. куб. м.

 

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 9.1% до 2 717 хил. т;
 • пропан-бутан - с 12.5% до 7 хил. т;
 • безоловен бензин - с 8.5% до 150 хил. т;
 • дизелово гориво - с 13.2% до 177 хил. т;
 • електроенергия - с 8.8% до 3 599 ГВтч (табл. 1 от приложението).

 

През септември 2013 г. спрямо септември 2012 г. се увеличава производството на:

 • безоловен бензин - с 4.2%.

 

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 13.3%;
 • пропан-бутан - с 36.4%;
 • дизелово гориво - с 11.9%;
 • електроенергия - с 0.2%.

 

Доставки на енергийни продукти

През септември 2013 г. спрямо август 2013 г. нарастват доставките на:

 • безоловен бензин - с 26.3% до 48 хил. т;
 • природен газ - със 17.3% до 163 млн. станд. куб. м.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 8.1% до 2 908 хил. т;
 • дизелово гориво - с 12.3% до 150 хил. т;
 • електроенергия - със 7.2% до 2 395 ГВтч.

Доставките на пропан-бутан остават без изменение.

През септември 2013 г. спрямо септември 2012 г. нарастват доставките на електроенергия - с 0.8%.

Намаляват доставките на твърди горива - с 12.4%; пропан-бутан - с 2.9%; безоловен бензин - с 4.0%; дизелово гориво - с 13.3%; природен газ - с 5.2%.