Дата: 01.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2573

Главният секретар на Българската стопанска камара Петър Денев участва в работна среща с проф. Петър Колев и представители на академичната общност на ВТУ „Тодор Каблешков“.

В рамките на дискусията бяха представени актуални данни за пазара на труда и търсенето на кадри в областта на транспорта и индустрия.

След работната среща с ректора, главният секретар на БСК участва в откриването на лабораторията "Възобновяеми енергийни източници" към ВТУ "Тодор Каблешков" във факултета "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта". В рамкита на откриването беше представе на книгата "Енергийното бъдеще на човечеството" под редакцията на Х. Месел, издадена от Националното дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, по идея и с финансовата подкрепа на "ЗК" АД.  На ръководителя на лабораторията главния секретар на БСК подари издания, в които са описани добри практики в областта на ВЕИ.