Дата: 20.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2729

"Вместо предлаганото данъчно облекчение, предлагаме въвеждането на семейно подоходно облагане и критерии за освобождаване от плащане в съответствие със заявените програмни намерения", се казва в официално становище на БСК по повод предложението за възстановяване на платен годишен данък върху платена месечна заплата до 400 лв. или авансово удържан през 2014 г. данък, при чист годишен доход от 4080 лв. 

Предвижда се предложението да бъде гласувано утре, 21 ноември 2013 г., от Народното събрание по време на второто четене на Закона за държавния бюджет за 2014 г.

"Предложението е стъпка към неприемлива отмяна на пропорционалното облагане на доходите на физическите лица и т.нар. плосък данък, която не е консултирана в НСТС по процедурния ред, определен в Кодекса на труда. Това ще увеличи натиска за заплащане на труда на границата на минималната заплата и за непрекъснато административно увеличаване на минималната работна заплата, и ще доведе до пряко нарастване на разходите за фирмите за труд, при продължаваща стагнация в редици сектори на промишлеността, услугите и строителството, намаляване на конкурентоспособността и увеличаване на безработицата.", се казва в становището на БСК.

С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК.