Дата: 12.12.2013

Източник: Standartnews.com

Прочетено: 2607

България и Румъния са на последно място в класацията на Евростат за брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по данни за 2012 година.

За Люксембург този показател е най-висок, сочат оповестени нови оценки на европейската статистическа служба.

Румъния и България са около 50% под средното равнище. В Люксембург пък БВП на глава от населението, изразен в покупателна способност, е повече от 2,5 пъти над средното равнище за ЕС.

България е в дъното на таблицата, като нейният БВП на глава от населението, изразен в покупателна способност, представлява 47 процента от средното равнище за ЕС, въпреки подобрените показатели през последните три години. Румъния е пред нея с 50 процента.

След Люксембург се нареждат Австрия, Ирландия, Холандия и Швеция, Дания, Германия и Белгия, където показателят е между 20 и 30 процента над средното.

България заема последно място в ЕС и по реално индивидуално потребление на глава от населението в ЕС през 2012 година, като за страната ни този показател е 49 процента от средното равнище за ЕС. Румъния ни изпреварва с 50 процента. Лидер по реално индивидуално потребление на глава от населението в ЕС Люксембург със 138 процента.