Дата: 13.02.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2201

Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Браншовата камара по електронна промишленост и информатика със съдействието на БСК дискутираха възможностите за подготовка на проекти по първите покани на програмата „Хоризонт 2020“. В срещата участваха и представители на Министерството на транспорта, които са контактни лица за проектите по „Хоризонт 2020“. (вж. ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

В рамките на срещата беше поставен акцент върху възможностите пред информационните и комуникационните технологии, по която вече има отворени схеми за кандидатстване. На практика това е първата възможност за предприемачите от секторите на електронната промишленост, информатиката и комуникационните технологии да получат средства за технологично обновление и въвеждане на иновации в производството за периода до 2020 година.

В дискусията бяха направени предложения от членовете на браншовите организации за необходимостта от по-добро информиране на собствениците и управителите на предприятията за изискванията и възможностите за подаване на проектни предложения, механизмите на партньорство, финансовите инструменти в помощ на изпълнението на проектите.