18.03.2014

По повод изказаното от страна на министъра на икономиката и енергетиката намерение за отнемане на лицензите на електроразпределителните предприятия (ЕРП) и сезиране на Прокуратурата, в случай че последните не се издължат на Националната енергийна компания (НЕК), Българската стопанска камара, в качеството си на национално призната организация, в която членуват енергийни дружества и енергийни потребители, изразява следната ПОЗИЦИЯ:

1. Подобни диалози следва да се водят не чрез медиите, а на масата на преговорите между отделните търговски дружества. Политическата намеса в търговските взаимоотношения между две или повече компании, които са с равен статут по българското законодателство, е недопустима и вредна за цялостната икономическа среда, особено в период на криза. Подобен написк по същество представлява непозволена държавна намеса на пазара и, като цяло, е лош сигнал към бизнеса и към потенциалните инвеститори.

2. Недопустимо е различното третиране на длъжника НЕК, от една страна, и на ЕРП, от друга страна, на които под натиск се отказва да покрият чрез прихващане задълженията си, натрупани поради нормативното изискване за изкупуване на енергията от ВЕИ.

3. Настоящата тежка криза в енергийния сектор е резултат от дългогодишните популистки политически решения и опитите чрез влияние върху енергийните цени да се провежда социална политика. Тези решения нанесоха и продължават да нанасят тежки дългосрочни рани върху българската енергетика, тъй като непазарният ценови подход води до:

  • Финансов недостиг за възпроизводство и развитие на енергийната система;
  • Нелоялни и непазарни удари върху алтернативните енергийни продукти;
  • Липса на стимули за подобряване на енергийната ефективност;
  • Нестабилност и тежки дисбаланси в енергийната система;
  • Невъзможност за изграждане на реален енергиен пазар.


4. Време е хората, които управляват процесите в енергетиката, да признаят, че ценовият удар върху енергийните потребители е неизбежен и е въпрос на време. Въвеждането на пазарните подходи в енергетиката ще се случи рано или късно – от управляващите зависи дали ще го направят плавно, или шоково при съответни социални компенсации.

5. Размахването на пръст и демонстрацията на сила от страна на държавата фактически показва нейната слабост и безпомощност за преодоляване на трайните структурни деформации в сферата на енергетиката. 

Дата: 18.03.2014

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 2652