Дата: 29.04.2014

Източник: МС/БСК

Прочетено: 2156

Да бъдат създадени две работни групи за промени в трудовото законодателство предложи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на провелото се днес заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Работните групи ще се занимават с въпросите на колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с предложението на БСК за въвеждане на електронна трудова книжка и електронен документооборот в трудово-правните отношения.

Водеща страна в работата на работните групи ще бъде Министерството труда и социалната политика. Социалните партньори взеха решение заседанията на работните групи да започнат на 14 и 15 май.

На днешното заседание бяха обсъдени само предложенията на социалните партньори за промяна в трудовото законодателство, по които е постигнато съгласие между тях в Комисията по трудово законодателство. Сред тях са правното регламентиране на воденето на трудово досие и редът за ползване на отпуск.

Точката, която разглежда удължаване на майчинството, не е постъпвала за обсъждане, тъй като такова предложение не e минавало през съответната комисия“, каза след края на заседанието вицепремиерът Златанова. Тя допълни, че в момента, в който предложението бъде внесено по законовия ред, то ще бъде обсъдено и на заседание на НСТС.