10.06.2014

"Уменията за програмиране ще бъдат решаващи за намиране на добра работа и започване на бизнес", заяви Нели Крус

В близко бъдеще за много работни места ще са необходими основни умения по програмиране. Над 90% от професиите днес изискват известни компютърни компетенции, съобщи Европейската комисия.

Освен това компютърните специалисти са важна част от съвременната работна сила във всички сектори на европейската икономика – търсенето им расте с 3% всяка година, но броят на завършилите компютърни науки не напредва със същите темпове.

В резултат от това много свободни работни места в сферата на ИКТ остават незаети въпреки високото равнище на безработица в Европа. Ако не намери решение на този проблем на европейско и национално равнище, Европа ще се изправи пред недостиг от 900 000 компютърни специалисти до 2020 г.

"Животът ни днес е тясно свързан с цифровите технологии и младите поколения имат особена нужда от цифрови умения, като например умения за програмиране. В близко бъдеще те ще бъдат от решаващо значение за намиране на добра работа и започване на бизнес", коментира заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

От 11 до 17 октомври тази година ще се проведе второ издание на Седмица на ЕС за програмирането ще се проведе, съобщи Европейската комисия. Очаква се милиони деца, родители, учители, предприемачи и политици да участват в масови прояви и уроци по програмиране и свързани с него умения.

Дата: 10.06.2014

Източник: technews.bg

Прочетено: 2076