Дата: 15.07.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3398

ДЕКЛАРАЦИЯ

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) настоява до края на мандата на настоящото правителство Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да отмени решенията си от 1 юли 2014 г. за промяна на енергийните цени.

Аргументите ни за това искане са следните:

  1. Решенията се основават на пожелателни, неверни предположения за бъдеща промяна на договори с производители на електроенергия (зелена и лигнитна), от които биха били спестени 1 млрд. лв. за една година. Промени в договорите няма и те трябва да бъдат спазвани. Освен това, ДКЕВР нееднократно беше предупреждавана от ЕК да не се намесва в търговски отношения между компаниите. 
     
  2. Защитата на домакинствата не бива да се извършва чрез дискриминативно за бизнеса кръстосано субсидиране. Небитовите потребители на ниско напрежение ще продължат да купува с 32% по-скъпа енергия от тази за домакинствата. За пореден път регулираната цена за небитовите потребители беше повишена с шоковите 10-25% (за различните тарифни цени на ЧЕЗ) в името на криворазбрана защита на битовите потребители.
     
  3. Енергоинтензивният бизнес е поставен пред несигурност, както по отношение на енергийните цени, така и по отношение на количествата, които ще се предлагат на т.нар. свободен пазар. Докато европейските държави облекчават своята индустрия чрез яснота, предсказуемост и ценови отстъпки, ДКЕВР натоварва българската индустрия с всички тежести и неефективности на нереформираната ни енергийна система. В резултат на това, българските компании купуват ел. енергия на по-високи цени, в сравнение с цените за износ, на които купуват конкурентни чуждестранни компании.


Стратегическите подобрения, надежди за които се възлагат на бъдещото правителство, ще могат да се реализират, като се тръгне на чисто от сегашното статукво, без необмислените решения на ДКЕВР.