Дата: 11.08.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2716

Емиграцията и професионалното израстване са сред водещите причини за получаване на сертификат за умения за работа с офис приложенията

Двойно е нараснал броят на желаещите да получат сертификат за своите умения за работа с офис пакетите на Майкрософт чрез световно признат сертификат. Това отчита Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара, който към момента е единственият тестови център по програмата “Майкрософт офис специалист”. Само за последната седмица 5 кандидати са заявили желанието си да валидират знанията си. Значителна част от кандидатите, които искат да получат официално признание за уменията си за работа с офис приложенията, са жени, между 30 и 40 години, с желание за професионално развитие извън страната или в представителство на международни компании в България. Все по-често българските компании също започват да изискват сертификати, валидиращи знания и умения, коментира Весела Георгиева, експерт в сертификационния център.

Центърът за компютърно обучение към БСК e оторизиран от Майкрософт тестови център. Сертифицирането от Microsoft е най-авторитетното признание, тъй като измерва задълбочените познания и реално придобития опит в използването на офис приложенията. Изпитите за сертифициране са мярка за способностите на хората да изпълняват задачите си в реалния свят. На изпитваните участници се представят ситуации, в които те трябва да прилагат своите познания и да вземат решения. Цената на изпита е почти 200 лева, като се дава възможност на тези, които не успеят от първия път да защитят нивото си, да се явят втори път.

От скоро Българската стопанска камара предоставя възможност на заетите лица в реалната икономика да се включат в достъпни онлайн обучения за дигитални компетенции. Дистанционните курсове са част от платформата с електронни обучения MyCompetence.bg. Повече от 400 служители на предприятия от 20 икономически сектори са регистрирани и се обучават в различни компетенции. В края на тази година на сайта www.mycompetence.bg ще бъдат качени общо 20 електронни обучения. Те ще бъдат безплатни, а достъпът до тях ще изисква специална регистрация и задължително ще включва обратна връзка за представянето на обучаемите. Българската стопанска камара планира да разработи обучения за подбор на персонала, успешни презентации, финансово и правно проучване (дю дилижънс), управление на конфликти, на доставките и на промяната, лидерство и емоционална интелигентност и други.