Дата: 28.10.2014

Източник: BUSINESSEUROPE / BIA

Прочетено: 2798

Ключови приоритети са: Конкурентоспособност и работни места

Най-голямата европейска бизнес конфедерация – BUSINESSEUROPE, чийто член от българска страна е Българската стопанска камара, представи днес (28 октомври 2014 г.) 10 политически приоритета за новата Европейска комисия. Изпълнението им следва да води новата ЕК и председателя й Жан-Клод Юнкер към подобряване на инвестиционния климат в Европа и насърчаване създаването на работни места.

В тази връзка президентът на BUSINESSEUROPE Ема Марчегалия заяви: "Европа е на кръстопът и е в началото на новия европейски политически цикъл. Председателят Юнкер трябва да даде ясен приоритет на конкурентоспособността и да настоява за реформи, насочени към подобряване на инвестиционния климат. Това е най-добрият начин за създаване на повече работни места за 25 милиона безработни в Европа днес“.

Генералният директор на BUSINESSEUROPE Маркус Байрер добави: „Юнкер следва да се съсредоточи върху конкурентоспособността и изцяло да прегърне ключовата цел през 2020 г. промишлеността в Европа да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС. Ние се нуждаем от амбициозна програма за търговия, за по-добро управление и конкурентни енергийни цени“.

В посланието си към новата ЕК BUSINESSEUROPE формулира 10 действия, които Комисията трябва да осъществи в рамките на първата година от своя мандат:

  1. Създаване на такава структура на ЕК, която да позволи по-добра и ефективна координация на действията на всички нейни членове в посока подобряване на европейската конкурентоспособност;
  2. Представяне на Европейски инвестиционен план за по-добър достъп до финансиране и по-ефективен банков съюз;
  3. Прегръщане на ключовата цел през 2020 г. промишлеността в Европа да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС;
  4. Представяне на гъвкав законодателен пакет за енергетиката и изменението на климата „ЕС 2030“, съобразно резултатите от международните преговори в Париж през 2015 г.;
  5. Сключване на амбициозно споразумение за свободна търговия със САЩ (TTIP), вкл. и механизъм за защита на европейските инвестиции;
  6. Подобряване на координацията на икономическата политика в контекста на стратегията „ЕС 2020“
  7. Намиране на правилния баланс между защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите и свободния поток на данни при определянето на дългосрочната стратегия за единния цифров пазар;
  8. Изграждане на консенсус относно Европейската рамка за национални реформи на пазара на труда, насочени към увеличаване на растежа и създаването на работни места;
  9. Незабавно осигуряване на по-добро регулиране и оценка на въздействието, отчитаща кумулативния ефект на законодателството;
  10. Цялостно преразглеждане на визията „ЕС 2020“.