Дата: 28.10.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2623

Обща информация

Проект „Управление на ИТ услугите за МСП” (ITSM4SME) от програма Леонардо има за цел да стимулира иновациите, базирани на използването на информационните технологии (ИТ) в малките и средни предприятия (МСП).

В рамките на проекта се организира обучение за специалисти от МСП, които да усвоят знания и умения за ефективно управление на своите фирми, като успешно използват най-съвременни ИТ услуги. Предвижда се да бъдат осъществени около 8-9 подобни обучения.

Проектът се осъществява от консорциум с координатор университетът в Хейлброн, Германия. В консорциума участват партньори от  Австрия, България, Германия, Румъния и Словения.

Кой може да участва?

IITSM4SME е насочен към съвременните предизвикателства, стоящи пред МСП от региона на р. Дунав. За да останат конкурентоспособни, малките предприятия  се нуждаят от по-нататъшно оптимизиране на бизнес процесите с помощта на модерни информационни технологии. На практика обаче, ИТ мениджърите често са въвлечени в управлението само на базисни (елементарни) ИТ функции, например, поддържане и разгръщане на принтери, софтуер и дребни услуги. Такъв подход връзва финансовите и човешките ресурси на фирмата и сериозно затруднява нейните възможности за иновации. Затова в курсовете могат да участват всички онези, които развиват малък или среден бизнес и са отговорни за оптимизирането на бизнес и производствените процеси в предприятието, в което работят.

Лектори

Обучението ще се проведе от опитни експерти от международни фирми, които ще следват иновативната методология, разработена в рамките на проекта.

Форми на провеждане на обучението

Обучението започва с присъствена лекция-инструктаж с продължителност 2-3 часа. Останалата част от обучението ще се осъществява самостоятелно онлайн в продължение на 2-3 седмици, с подкрепата на менторите от дистанция.

Курсът ще завърши с издаване на сертификат.

За да се осигури максимална ефективност на обучението, се предвижда групите за очните занятия да не са по-големи от 10 участника.

Учебната програма

В рамките на курса в подходящи теоретични и практически занимания ще получите знания за това: Какво е Управление на ИТ услугите; Как бизнесът ви може да спечели от Управлението на ИТ услугите; Какви са иновациите, използващи Управление на ИТ услугите; Как се управляват промените в организацията  ITSM4SME; Как функционира системата ITSM; Как да се подобрят ИТ във вашата фирма; Как да оптимизирате ИТ чрез ITSM и EAM; Как да реализирате проекти и управление на промените в организацията на вашето предприятие.

Първите два курса ще се проведат на 06.11.2014 г. (четвъртък) от 18:30 ч. и на 09.11.2014 от 10:00 ч. (неделя), в учебната зала на  Центъра за технологии на информационното общество на адрес: Бул. Цариградско шосе 125, блок 2 (коридор в ляво), етаж 3.

За да се запишете за участие, 
моля попълнете формуляра за кандидатстване, приложен по-долу и го изпратете на е-майл: barzakov@fmi.uni-sofia.bg или mira@fmi.uni-sofia.

На посочените е-мейл адреси можете да отправяте запитвания,
свързани с провеждането на обучението.

Датите на следващите курсове са: 
27.11.2014 (четвъртък) от 18:30 ч. и 30.11.2014 (неделя) от 10:00 ч.