Дата: 02.12.2014

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1936

Проблемът в България не е, че имаме много студенти, за които няма работни места на пазара на труда, а че имаме сгрешена структура на висшето образование, заяви при представянето на четвъртото издание на рейтинговата система на висшите училища Георги Стойчев от консорциума "ИОО-МБМД-С", цитиран от БТА.

Така например студентите в професионалното направление "Икономика" у нас са равни на всички студенти, които учат в професионалните направления, свързани с природните науки и инженерните специалности.

Двама от трима студенти, завършили икономика и администрация и управление през последните пет години у нас, не работят на позиция, за която се изисква висше образование, посочи Стойчев. Той добави, че това са двете най-масови професионални направления, защото в тях се обучават една трета от студентите в България, които са общо 237 938.

Здравеопазването и информационните технологии са секторите, които имат нужда от кадри, но има и професионални направления, които произвеждат излишък от кадри, коментира Стойчев.

Той заяви, че най-големите различия не са между отделните 52 професионални направления във висшето ни образование, а са сред висшите училища, които са във всяко едно от тези направления.

Данните от рейтинговата система за 2014 г. за професионалното направление "Информатика и компютърни науки" показват, че в Софийския университет средният осигурителен доход на студентите, завършили това направление, е над 1 800 лева, безработицата е под 1 процент, а реализацията по специалността е близо 92 процента, съобщи Георги Стойчев.

Той добави, че при студентите от Шуменския университет от същото професионално направление безработицата е около пет пъти по-висока, а осигурителният им доход е 706 лева. Реализация на позиция, изискваща висше образование, имат около 40 процента от завършилите това направление студенти в Шуменския университет, коментира Стойчев.

В сегашното издание на рейтинговата система, както и в предишното, отново с най-ниски осигурителни доходи са студентите, завършили стоматология, съобщи Стойчев. Той отбеляза, че това не означава, че доходите на тези кадри са най-ниски.

За качество във висшето образование през 2015 г. между университетите ще бъдат разпределени 41,5 милиона лева, съобщиха от Министерството на образованието и науката.