13.12.2014

Излезе от печат новата книга на д-р Григор Димитров „Организация и финансиране на здравната система – предизвикателства и решения”. В книгата авторът си поставя за цел да представи обективно и аргументирано основните проблеми и предизвикателства в областта на организацията, управлението и финансирането на здравната система на Република България, и на тази основа да предложи пакет от  от възможни организационни, финансови и правни мерки и решения за подобряване на ефективността и качеството на функциониране на системата.

Голяма част от представените в монографията данни, анализи, изводи и предложения са в резултат от участието на автора в управлението на здравноосигурителната система, като член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса през 2010, 2011 и от 2013 г.

Разбиране и убуждение на автора е, че реформата в здравеопазването трябва да е насочена към целта българския гражданин да става по-здрав, по-работоспособен и по-мотивиран.

В предложения в книгата пакет за реформи се акцентира върху две предложения с приоритетно значение, за реализацията на които се изисква да се вземе политическо решение и да се предприемат незабавни действия.

Първото е свързано с избора на модел за здравно осигуряване.

Второто важно условие е реформата да се проведе на база на широка и всеобхватна електронизация за цялата система на здравеопазването.

Книгата е факт благодарение на издателството на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов”. Редактор е Милка Рускова.

* Григор Димитров работи в БСК от 2009 г. по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения.

Има висше техническо и висше икономическо образование. Магистър по управление на човешките ресурси. Доктор по икономика. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

Работил е в Комитета по  труда и социалната политика като зам.-председател, в Министерство на здравеопазването – заместник-министър,  зам.-началник на Военно медицинска академия. Главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна и на здравно-осигурителна компания. Генерален директор по корпоративно управление в «Дженерали Холдинг» АД.

Има многобройни публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор на учебник по здравно осигуряване.

Член е на Надзорния съвет на НЗОК. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване 2000г., в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (2010 г.). Ръководител и участник в работни групи и екипи по различни проекти в областта на труда и социалното осигуряване, организирани от НС , МС и МТСП.

Дата: 13.12.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3804